top of page
Headergroep78.jpg

TopOntdekkers 7/8

 

TopOntdekkers 7/8 bestaat uit 12 thema’s, met elk 15 opdrachtkaarten. Elk jaar worden er 6 thema’s aangeboden. Kinderen kiezen zelf een onderwerp naar keuze en daarbij maken ze een verwerking. De verwerkingsvormen variëren van een mindmap tot een filmpje en van muurkrant tot collage. 

banner78mappenset.jpg

1. Mappenset met opdrachtkaarten

TopOntdekkers 7/8 bestaat uit twaalf mappen. In elke map zitten alle opdrachtkaarten uit één thema, gesorteerd op groepsgrootte: individueel, tweetallen of groepjes. 

2. Digitale omgeving

Bij TopOntdekkers hoort een rijke digitale leeromgeving. Daarin zijn alle opdrachtkaarten digitaal te openen. Ook zijn hier filmpjes, artikelen, werkbladen en digitale boeken te vinden.

banner78digitaal.jpg
banner78boeken.jpg

3. Boekenpakket

Speciaal voor TopOntdekkers 5 t/m 8 hebben wij een boekenpakket die aansluit bij de onderwerpen binnen de thema’s. Naast de digitale boeken vinden wij het namelijk ook enorm belangrijk dat kinderen informatie leren zoeken in een boek. Dit boekenpakket is met zorg uitgezocht om passende informatie te bieden om de leerervaringen van de kinderen te optimaliseren en de leerkracht te ontlasten met voorbereidend werk.

Werkschrift

Om de keuzevrijheid en de ontwikkeling van de vaardigheden te managen wordt er in groep 5/6 en 7/8 gebruik gemaakt van het werkschrift. Bij elk thema wordt het werkschrift op drie onderdelen ingezet:

 

1. Planning 
In het werkschrift houden de leerlingen bij welke kaart ze maken, welke leerdoelen ze voor zichzelf stellen en welke planning gehanteerd wordt. Voornamelijk tijdens het samenwerken leidt een duidelijke taakverdeling en planning het proces in goede banen.

 

2. Onderzoekscyclus 
Binnen het thema zoeken leerlingen in tweetallen of groepjes naar een onderwerp waar ze een onderzoek naar willen gaan doen. Het stappenplan dat opgenomen is in het werkschrift zorgt ervoor dat een leerling zonder uitgebreide onderzoeksvaardigheden een cyclus kan doorlopen.

3. Reflecteren

TopOntdekkers richt zich vanuit haar visie meer op een procesbeoordeling en een beoordeling op vaardigheden. Door hier steeds na elk thema op te reflecteren, krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen ontwikkeling en kunnen ze deze sturen door nieuwe doelen te stellen.

Toets- en reflectiemodule

TopOntdekkers kan aangevuld worden met een reflectie- en toetsmodule, voor een optimale afsluiting van elk thema. 

1. Toetsen op kennis 
TopOntdekkers heeft een digitale module voor het toetsen op kennis, zodat je naast de beoordeling op het proces en eindproduct ook kennis kunt toetsen na elke opdrachtkaart.

2. Reflecteren op vaardigheden 
Een uitgebreide reflectiemodule maakt het mogelijk om reflectiegesprekken te voeren tussen leerkracht en leerling en de ontwikkelingen digitaal vast te leggen. Er ontstaat een reflectieportfolio met een ontwikkelingscurve die verschillende vaardigheden en competenties zoals samenwerken, zelfredzaamheid en plannen inzichtelijk maakt. Zo biedt het reflectieportfolio een prachtig Dat overzicht van de ontwikkeling van de leerling door de jaren heen.

bottom of page