Banner-TopLezers-begrijpend-lezen.png

Begrijpend lezen met themagerichte rijke teksten uit kinderboeken

 

Met TopLezers leren kinderen begrijpend lezen met plezier!

Lezen, praten en denken over rijke teksten uit kinderboeken biedt betekenisvolle leessituaties en kinderen krijgen weer zin om een boek te lezen. Hoe zou het verhaal verder gaan? Welke leuke informatieteksten staan er nog meer in dit boek?

 

Er zijn vijf voorwaarden om tot leesbegrip te komen: leesmotivatie, vlot kunnen lezen, een goede woordenschat, kennis van de wereld en het kunnen toepassen van leesstrategieën.

De lessen van TopLezers zijn daarom gekoppeld aan de thema’s van TopOntdekkers en kunnen ook los van TopOntdekkers worden gegeven. Kinderen bouwen aan hun netwerk van woorden en kennis van de wereld. Ze passen aangeleerde leesstrategieën toe tijdens de lessen TopOntdekkers. Begrijpend lezen met TopLezers is leuk, motiverend en betekenisvol!

TopLezers is nog in ontwikkeling en zal gefaseerd verkrijgbaar zijn.

Meer informatie volgt, houd onze website in de gaten.

Banner-TopLezers-leesmethode.png

 • Doorgaande leerlijn: Voor groep 4, groep 5/6 en groep 7/8 is een doorgaande leerlijn ontwikkeld. De leerlijn bestaat uit zes bewezen waardevolle leesstrategieën. Deze zijn vertaald naar zes verschillende karakters. In de les staat de tekst centraal en zijn de leesstrategieën een hulpmiddel om tot leesbegrip te komen.
   

 • Concentrisch: De thema’s van TopLezers hebben binnen groep 4, groep 5/6 en groep 7/8 geen vaste volgorde. Hierdoor kunnen de thema’s ingepland worden bij het lopende thema van TopOntdekkers of bijvoorbeeld de taalmethode.
   

 • Themagericht: Kinderen ontdekken de wereld om hen heen met plezier. Begrijpend leeslessen die aansluiten bij de lessen wereldoriëntatie bieden kansen. Om deze kansen te benutten sluiten de lessen begrijpend lezen aan bij de thema’s van TopOntdekkers en deze ook los daarvan gegeven worden.
   

 • Variatie in teksten: TopLezers biedt een gevarieerd tekstaanbod. Er zijn lessen met verhaalteksten, informatieteksten, gedichten en doeteksten.
   

 • Leesbevordering: Kinderen krijgen weer plezier in (begrijpend) lezen door gebruik te maken van rijke teksten uit kinderboeken. De gebruikte boeken zijn verkrijgbaar in een boekenpakket via Onlineklas. Aan het begin van elke les krijgt het boek van de les aandacht.
   

 • Samenwerkend leren: In elke les wordt de kennis van de wereld geactiveerd met een vorm van samenwerkend leren.
   

 • Doelgericht lesgeven: De les start en eindigt met de leesdoelen. Kinderen kijken vooruit en blikken na de les terug op hun eigen handelen. Is het gelukt?
  De lessen zijn opgebouwd volgens het directe instructiemodel en de leerkrachten laten de sturing stap voor stap verder los om kinderen TopLezers te maken.

Uitgangspunten

Banner-TopLezers-leesmethode-po-begrijpend-lezen.png

Leren begrijpend lezen is een proces van samen lezen, praten, denken, delen en oefenen. Zo worden kinderen TopLezers. Om kinderen ruimte te geven in dit proces zijn er lessen ontwikkeld voor groep 4, groep 5/6 en groep 7/8. Binnen de lessen kan de leerkracht zelf keuzes maken om meer of minder sturing te geven en zo te differentiëren waar dit nodig is.

Er zijn twaalf thema’s met elk drie teksten. Deze teksten bestaan uit twee lessen van meestal 45 minuten. Er kan op deze manier zes weken aan een thema worden gewerkt. Per schooljaar worden er zes thema’s behandeld.

Opzet

Banner-proefles-begrijpend-lezen-toplezers.png

Meer weten?

Vraag een digitale demo aan en maak alvast kennis met onze begrijpend leesmethode TopLezers! Klik op onderstaande knop en vul het formulier in of neem contact op met onze klantenservice