LDO Rekenen thematisch rekenen.png

Het nieuwe leren: LeerDoel Onderwijs Rekenen

 

LDO Rekenen is een indrukwekkende nieuwe manier van leren, waarbij de kerndoelen van rekenen zijn vertaald naar specifieke leerdoelen. LDO Rekenen biedt thematisch rekenonderwijs.

Binnen deze thema's kunnen kinderen samen met de leerkracht een individuele leerroute uitstippelen. Hierdoor kan elk kind op eigen niveau werken. Resultaten worden niet alleen beter, maar rekenen wordt ook nog eens veel leuker en betekenisvoller!

banner ldo rekenen materialen.png

Een methodiek voor een volledig rekenprogramma voor groep 1 t/m 8. 

De methodiek bestaat uit: 

  • Doelenposters per groep

  • Digitale omgeving

  • Spellen voor o.a. bewegend leren bij alle rekenthema’s

  • Week- en jaarplanningen

  • Instructie voor de leerkracht per doel

  • Registratie voor leerkracht en kinderen

  • Werkbladenmappen met meer dan 1000 
    werkbladen met antwoorden

  • Kaartspellen

 

Aansluiting op elk niveau

Jaargroepoverstijgend werken aan rekenen? Echt aansluiten bij het niveau van de kinderen uit jouw groep? Een traditionele rekenmethode loslaten en toch werken met goede structuur? Dat kan!

Moeilijk om los te komen van vaste structuren?

Leerkrachten gaan van instructie naar instructie en hebben niet het gevoel dat ze alle kinderen in de groep op een juiste manier bereiken. Rekenen wordt frustrerend voor zwakke rekenaars en saai voor de sterke rekenaars. Op scholen die vanuit visie met heterogene groepen werken past een rekenmethode maar zelden bij de visie van de school. 

 

Rekenonderwijs kan anders, ga thematisch rekenen. 
LDO Rekenen gaat uit van thematisch onderwijs. Dit betekent dat de hele groep aan maar één rekenthema tegelijk werkt. Hierdoor heb je meer tijd om je te verdiepen in een thema. Zwakke rekenaars hebben meer tijd om te werken aan de basisstrategieën. Sterker rekenaars vinden uitdaging in de moeilijkere doelen. LDO Rekenen geeft structuur, ritme en rust, maar geeft de leerkracht en kinderen ook vrijheid om zelf keuzes te maken.

 

Kortom, met LDO Rekenen lukt het om weer ruimte te hebben om het rekenonderwijs te laten aansluiten bij wat er leeft bij jou in de groep. Rekenen wordt betekenisvol!

Zichtbare leerdoelen

De doelen hangen op grote posters in de groep. Zo wordt zichtbaar aan welke doelen er gewerkt wordt. En deze doelenposters zijn ontwikkeld voor twee of voor drie jarige groepen. 

Ook voor combinatiegroepen

LDO Rekenen is uitermate geschikt voor scholen die werken met heterogene groepen. Maar ook reguliere scholen kunnen ermee werken want in iedere groep zijn er niveauverschillen te vinden.

Samenwerking

Kinderen van verschillende leeftijden werken allemaal aan hetzelfde thema. Hierdoor ontstaat er veel samenwerking. 

plakband.png

Voordelen van thematisch rekenen

Doelgerichte voorbereiding

Als leerkracht hoef je maar één thema tegelijk voor te bereiden. Dit zorgt voor overzicht en ook voor verdieping. Je leert de leerlijnen goed kennen.

Rekenen op maat binnen kaders

Tijdens zelfstandig werken houd je overzicht. Iedereen werkt aan hetzelfde thema en kan hier binnen kiezen voor zijn eigen doelen. De kaders zijn dus duidelijk en de keuzevrijheid beperkt.

Geïntegreerd onderwijs

Je kunt andere lessen koppelen aan het rekenthema, zoals bijvoorbeeld de muziekles of
tekenles. Hierdoor wordt het rekenthema nog betekenisvoller voor de kinderen in de groep.

Download Leerlijn en werkwijze

Bekijk via de onderstaande rode knop naar de leerlijn en werkwijze van LDO Rekenen. Ontdek de verschillende thema's per groep, de jaarplanning, de doorlopende leerlijn, de weekplanning, de persoonlijke doelen kaart, de algemene werkwijze per les, de digitale omgeving en een thema opbouw in de praktijk.

paper-broken white-lres_edited_edited.pn

Thema 'Breuken' in de bovenbouw

plakband-mini.png

In de praktijk

Introductieles

In de bovenbouw staat het onderwerp breuken deze maand centraal. Op een duidelijke plek in de groep hangt ook hier de doelenlijst. Ieder kind verzorgt zijn eigen materiaal en houdt op een doelenlijst zelf bij welke doelen er al zijn behaald en welke doelen niet. 


Instructie, verwerking en evaluatie

Er wordt een instructie gegeven over het doel Breuken-B: optellen en aftrekken van gelijke breuken. Het digibord is uit, want met vouwblaadjes, breukenstroken en ander materiaal onderzoeken de kinderen hoe je gelijke breuken kunt optellen. Ook hier geeft de leerkracht maar drie keer in de week een instructie over een doel. Verder maken de kinderen gebruik van filmpjes uit de digitale omgeving en andere materialen en middelen om de doelen te oefenen. De leerkracht heeft hierbij een coachende rol.


Op de gang oefenen de kinderen met een breukenlied, dat ze zelf hebben geschreven. Ook springen er kinderen in de hoepels om zo telkens ¼ verder te komen. Iedereen is gemotiveerd aan het werk. Kinderen helpen elkaar en je ziet

jaargroep-overstijgende samenwerking ontstaan.

 

Toetsing
De leerkracht  kijkt samen met de kinderen welke doelen er behaald zijn. Niet iedereen heeft aan het eind van het thema alle doelen behaald, dit hoeft ook niet! De leerdoelen van 1F en 1S staan namelijk allemaal op de poster. Op een natuurlijke manier wordt er gekozen voor een bepaald uitstroomniveau. Kinderen plannen, controleren, reflecteren op eigen werk, helpen elkaar en durven initiatief te nemen.

clock.jpg
Probeer 
een les uit!
Twee lesactiviteiten bij het thema 'Tijd'. 

Gratis download: Grote getallenbingo!

banner ldo rekenen grote getallenbingo.png

Spelenderwijs grote getallen leren

Met de speluitleg en het hulpblad van de Grote getallenbingo kan je als leerkracht een leuke activiteit doen met het thema 'Getalbegrip'. 

Klik op de rode knop hieronder voor de downloads en print het speluitleg en het hulpblad uit voor de klas voor veel rekenplezier! 

En ineens denkt IEDEREEN na over wat de kinderen moeten leren, en dan vooral de kinderen zelf! Ze genieten van de spellen die ze mogen doen en ze zijn trots omdat ze weten wat ze aan het oefenen zijn.

Locatieleider | Kleine Planeet

Extra materialen

banner ldo rekenen kaartspel.png

LDO Rekenmappen

Alle werkbladen die aansluiten bij de doelen, zijn ook gebundeld in werkbladenmappen. Zo is extra oefenen altijd mogelijk en laagdrempelig. Dit pakket bestaat uit: een set van 7 werkmappen voor groep 1 t/m 8, registratiekaarten voor de leerkracht en voor de kinderen.

Kaartspellen bij het thema meten

Bij het thema meten zijn drie kaartspellen ontwikkeld die horen bij de grootheden: lengte, inhoud en gewicht. Bij dit kaartspel zitten 8 spelsuggesties om in te zetten tijdens de rekenles. Het spel is uiteraard ook te spelen op andere momenten.

LDO Stenvert Rekenen.jpg

Veelgestelde vragen

Is de methodiek van LDO Rekenen kerndoeldekkend?


Uiteraard voldoet de methodiek van LDO Rekenen aan alle kerndoelen voor rekenonderwijs voor de basisschool. In het ontwikkelproces is hier onderzoek naar gedaan. Op de doelenposters krijgen alle doelen een plek. Hier is er gekozen om de kerndoelen te vertalen naar voor kinderen begrijpelijke taal. Voor het overzicht is gekozen om maximaal 12 doelen per poster te benoemen.
LDO Rekenen werkt met thema’s die 4 weken duren. Is er dan wel tijd voor voldoende herhaling van de doelen?


Zelfs als je 4 weken aan een thema werkt is er in het jaar ruimte om thema’s te herhalen. Je kijkt bij deze herhaling wat jouw groep nodig heeft. Maar ook binnen de thema’s zie je herhaling. Zo oefen je in de middenbouw bij het thema geld weer met optellen en aftrekken, alleen nu in de context geld. De leerlijn automatiseren zorgt voor herhaling van de basisvaardigheden.
Wat doet LDO Rekenen met de rekenresultaten op school?


Er is (nog) niet onderzocht wat LDO Rekenen voor invloed heeft op de rekenresultaten. Natuurlijk is dan de eerste vraag wat je onder rekenresultaten verstaat. LDO Rekenen heeft in zijn visie om te leren rekenen voor het leven. We gaan voor een stevige basis. LDO Rekenen geeft veel mogelijkheden tot differentiatie. Zo kun je beter aansluiten bij het niveau van de kinderen en vanzelfsprekend beïnvloed dit competentiegevoel en de resultaten van de kinderen.
Welke scholen werken met LDO Rekenen?


LDO Rekenen is ontwikkeld voor het basisonderwijs. Iedere school kan werken met de methodiek van LDO Rekenen. Het sluit vooral goed aan bij de visie van de traditioneel-vernieuwingsscholen als Jenaplanscholen en Montessorischolen.
Hoe en wanneer kunnen we als school starten met LDO Rekenen?


Eigenlijk kun je direct starten met LDO Rekenen. Wel is het belangrijk om goed met het hele team te kijken of deze manier van werken bij jullie past. Je kunt een vrijblijvende presentatie aanvragen of een workshop voor het hele team. Dit is een mooi startpunt.

Nieuwsgierig naar LDO Rekenen? 

contact-2.jpg

Ervaar LDO Rekenen met een workshop

LDO Rekenen in het echt ervaren en zien? Vraag naar de mogelijkheden voor een interactieve workskhop en/of een vrijblijvende presentatie. Neem contact op met onze klantenservice voor de mogelijkheden.