top of page

De scholing en implementatie training (uitgebreid), bestaat uit: 
 

  • Startpresentatie LDO Rekenen (middag)
  • Voorbereiden inhoudelijk en praktisch van een eerste thema met alle bouwen (Eén hele dag)
  • Voorbereiden inhoudelijk van een tweede thema en introduceren van de leerlijn automatiseren
  • Evalueren van het eerste thema en beantwoorden praktische vragen (Eén hele dag of twee dagdelen, waarvan één online)
  • Groepsbezoeken en nabespreken, in overleg met directie/IB'er/rekencoördinator over vervolg (één hele dag)
  • Scholing inhoudelijk en didactisch in overleg, bijvoorbeeld: werken met de vertaalcirkel, onderzoekend instructie geven, differentiëren tijdens de rekenles, toetsing en registratie: hoe doe je dat functioneel (één hele dag, of twee dagdelen waarvan één online)
  • Tussendoor altijd de mogelijkheid om vragen te stellen per mail of online

LDO Rekenen - Scholing en implementatie LDO Rekenen - uitgebreid

Productcode: 500941
€ 5.500,00Prijs
    bottom of page