top of page
  • Kids Learning

Ontdekkend leren met Kleuters

Naast de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 heeft TopOntdekkers een versie voor de kleuters: TopOntdekkers 1/2.Schoolbreed thematisch leren

TopOntdekkers 1/2 is een thematisch leerpakket boordevol lesvoorstellen, werkbladen, proefjes, activiteiten in 12 thema's. Het is perfect als voorloper van TopOntdekkers 3-8 in te zetten. Bij scholen die al met TopOntdekkers werken, wordt er schoolbreed in hetzelfde thema gewerkt. Nu kunnen de kleutergroepen ook aansluiten bij dit concept! Een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m groep 8 zorgt voor eenheid binnen de school zodat de kinderen van en met elkaar kunnen leren.


Meer dan alleen zaakvakken TopOntdekkers 1/2 is meer dan alleen zaakvakken. De 12 thema's, die de basis vormen voor de methode, is met zorg gekozen. Deze thema’s zijn erg herkenbaar voor kleuters en vinden aansluiting bij de thema’s van TopOntdekkerse 3 t/m 8. In deze thema’s komen onderwerpen aan bod die raakvlakken hebben met de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek.

Maar er is meer! 

Elke opdracht kent een eigen specifieke verwerking binnen het onderwerp. Hierbij is rekening gehouden met de ontwikkeling van de kleuters. Denk aan een verwerking op taal, toneel, rekenen en muziek. Ook zijn er activiteiten die in buiten of in een (poppen-, bouw-) hoek kunnen worden uitgevoerd. Binnen de methode leren de kinderen letters, bedenken rijmwoorden, passen rekenvaardigheden toe, doen experimenten en gaan op onderzoek uit. En dat allemaal binnen het thema!


Opbouw van TopOntdekkers 1/2

TopOntdekkers 1/2 is een totaalpakket dat bestaat uit de volgende drie componenten:

1. Digitale omgeving

TopOntdekkers 1/2 is te activeren via de Portal van Onlineklas. In deze digitale leeromgeving staan alle materialen voor de leerkracht om de les te kunnen voorbereiden. Denk aan opdrachtkaarten, werkbladen, filmpjes, liedjes en knipbladen. 


2. Boekenpakket 

Speciaal bij de thema’s van TopOntdekkers 1/2 is er een boekenpakket samengesteld. Het boekenpakket bestaat uit 36 titels en inzetbaar bij de lessen van TopKleuters. Er zitten zowel prentenboeken als informatieve boeken in het pakket om de kinderen te enthousiasmeren, informatie te bieden of om een kringgesprek te voeren over het onderwerp van de TopOntdekkersles.


3. Materiaalpakket 

Bij TopOntdekkers 1/2 is een materiaalpakket samengesteld voor extra verdieping binnen het onderwerp. Onder het kopje ‘Extra opdrachten’ staan één of meerdere activiteiten omschreven die kinderen individueel, in tweetallen of in groepsverband kunnen doen.

De meerwaarde van het materiaalpakket is dat deze activiteiten zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. Leerkrachten hoeven niet te begeleiden, de kinderen kunnen zelfstandig dit materiaal gebruiken.


In het materiaalpakket zijn materialen opgenomen die de volgende vaardigheden stimuleren:

- Ruimtelijk inzicht

- Taalontwikkeling

- Samenwerken

- Fijne en grove motoriek

- Creatieve ontwikkeling

- Kleurherkenning

- Letterherkenning73 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page