top of page
  • Kids Learning

Herziene versie TopCanon in de portal van Onlineklas!

Bijgewerkt op: 19 okt. 2020

De Canon van Nederland is vernieuwd. Hierop hebben wij onze TopCanon aangepast binnen de portal van Onlineklas. Ook hebben we een nieuwe TopCanon Tijdlijn ontwikkeld.

In de nieuwe canon is er meer ruimte voor vrouwen en diversiteit. Zo zijn o.a. Floris V, Karel V en eerste naoorlogse premier Willem Drees (1886-1988) vervangen door o.a. Maria van Bourgondië, de vrouwenroman Sara Burgerhart en de eerste vrouwelijke minister van Nederland: Marga Klompé (1912-1986). De canon eindigt nu met het nieuwe venster Het Oranjegevoel. Ook krijgt de regio meer aandacht in de vensters Kolen en Gas en Jeroen Bosch.


De nieuwe onderwerpen op een rijtje:


1. Trijntje - Tijd van De jager en boeren


Wie is Trijntje?

Het eerste nieuwe onderwerp in de Nederlandse Canon komen we tegen in de tijd van jagers en boeren: Trijntje. Het oudste skelet dat ooit in Nederland is gevonden, in 1997 opgegraven door archeologen. Dit was voorafgaand aan de aanleg van de Betuwelijn. Trijntje is een verwijzing hiernaar.


2. Jeroen Bosch - Tijd van Steden en staten


Waarom Jeroen Bosch de bijnaam 'den duvelemakere' kreeg.

Deze bijnaam heeft hij gekregen omdat hij mysterieuze, duistere schilderijen maakte, die vol stonden met monsters en duivels. Hierdoor vielen de schilderijen al op in zijn tijd en was hij al een populaire schilder. Hij is geboren +/- 1450 en leefde tot 1516.


3. Maria van Bourgondië - Tijd van Steden en staten


Wist je dat Maria van Bourgondië al op haar 19e vorstin was van Bourgondië?

Maria zat meteen in een lastige situatie. De Franse koning wilde en gebied van haar veroveren en ze zocht steun bij de Nederlandse gewesten. Ze ondertekende het Groot Privilege. Dit betekende dat de Nederlandse gewesten veel rechten terugkregen die waren afgepakt. In ruil daarvoor steunden de gewesten de oorlogen die zij voerde. Helaas stierf Maria op 25 jarige leeftijd door een ongelukkige val van haar paard. Haar vierjarige zoontje werd troonopvolger, maar tot die tijd bestuurde haar man Maximiliaan van Oostenrijk Nederland.


4. Johan van Oldenbarnevelt - Tijd van Ontdekkers en hervormers


Wie was Johan van Oldenbarnevelt?

Johan van Oldenbarnevelt was een van de belangrijkste mensen van de Nederlandse Republiek. Nederland wilde loskomen van Spanje en heeft Koning Fillips II afgezet. Een Republiek heeft geen koning, maar het land moest wel geregeerd worden. De vertrouwenspersoon van stadhouder Willem van Oranje was Johan van Oldenbarnevelt. Hij werd hierna benoemd tot raadspensionaris en maakt van de Republiek een goed functionerend geheel.


5. Sara Burgerhart - Tijd van Pruiken en revoluties


Wie is Sara Burgerhart?

In 1782, de tijd van pruiken en revoluties, werd het verhaal van Sara Burgerhart geschreven in een boek door Betje Wolff en Aagje Deken. De boodschap is duidelijk: vrouwen hebben het rech


t om hun eigen keuzes te maken. In deze tijd een zeer vernieuwende opvatting, omdat vrouwen niet hetzelfde werden behandeld als mannen. Het boek past goed in de gedachtes van de stroming van de Verlichting.


6. Anton de Kom - Tijd van Wereldoorlogen


Wie is Anton de Kom?

Anton was een held voor Nederland en Suriname. Hij was een Surinaamse schrijver, vrijheidsstrijder en verzetsheld. Hij schreef verhalen en gedichten over de slavernij en het kolonialisme. Hij was een held voor Suriname omdat hij de werkelijke kant beschreef van de slavern


ij en het kolonialisme, hierdoor leerden Nederlanders de echte kant van de slavernij kennen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog sloot hij zich aan bij het verzet in Nederland. Hij schreef stukjes voor een verboden krant. Uiteindelijk werd hij verraden en opgepakt door de Duitsers. Vlak voor de bevrijding is hij overleden in een concentratiekamp.


7. Marga Klompé - Tijd van Televisie en computer


De eerste vrouwelijke minister van Nederland. De eerste vrouwelijke minister van Nederland was Marga Klompé. Deze ambitieuze vrouw voerde de Algemene bijstandswet in, in 1965. Deze wet zorgde ervoor dat armere mensen geld konden krijgen van de overheid en niet afhankelijk waren van familie.


8. De gastarbeiders - Tijd van Televisie en computer


Verschillende culturen in Nederland door gastarbeiders.

In 1960 was Nederland welvarend en was er veel werkgelegenheid. Er was veel ongeschoold en zwaar werk. In landen rond de Middellandse Zee was de economie minder welvarend en was er veel werkloosheid. Daar wilden mensen een beter leven en verhuisden naar Nederland om te werken. De werknemers zouden tijdelijk blijven in Nederland en werden daarom 'gastarbeiders' genoemd.


9. Kolen en gas - Tijd van Televisie en computer


De 9e vernieuwing in de Nederlandse Canon: Kolen en Gas

Nederland heeft baat gehad bij het winnen van steenkool en aardgas. Er ontstond veel werk voor mijnwerkers en is economisch goed geweest voor Nederland. Nu merken we er de gevolgen van, denk aan de aardbevingen in Groningen. Verder zijn steenkool en aardgas slecht voor het milieu. Dus, wat nu? Een oplossing is duurzame energie.


10. Het oranjegevoel - Tijd van Televisie en computer


Waar komt dat Oranjegevoel vandaan? Het Oranjegevoel is als laatste onderwerp toegevoegd aan de Nederlandse Canon. Het hoort bij het heden en verleden van Nederland, wat vooral tot uiting komt tijdens grote internationale sportevenementen. Maar, waarom hoort de kleur oranje bij Nederland? En welke rol speelde de kleur oranje tijdens de Tweede Wereldoorlog? Dit onderzoeken de leerlingen tijdens het onderwerp 'het oranjegevoel' bij de opdrachtkaart van TopCanon.


Vernieuwde Tijdlijn van de Canon van Nederland


De TopCanon Tijdlijn is veranderd met de nieuwe onderwerpen binnen de Canon van Nederland. De Tijdlijn met de vernieuwde stickers is na de herfstvakantie leverbaar.


Ook is de afmeting van de tijdlijn geschaald naar een afmeting naar 197,5 x 40 cm.101 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page