• Set van 5 TopOndernemers werkschriften. Geschikt voor de jaargroepen 5 tot en met 8.

  Het schrift is voor elk thema inzetbaar, heeft ruimte voor 6 thema’s en bestaat uit 62 pagina's. Je kunt het dus gebruiken voor een heel schooljaar.

   

  Waarvoor gebruik je de TopOndernemers schriften?

   

  -Planning-

  De TopOndernemers schriften zijn gemaakt om meer structuur te bieden tijdens de TopOndernemers lessen. Het TopOndernemers werkschrift biedt deze structuur door de leerling te ondersteunen in een geschreven planning. Het stappenplan is het handvat om de structuur qua werkwijze langzaam in te bedden. Dit gaat om de werkwijze tijdens het verwerken van een opdrachtkaart.

   

  -Onderzoekscyclus-

  De TopOndernemers schriften zijn gemaakt om scholen te ondersteunen die meer verdieping zoeken binnen het thema van TopOndernemers. Het TopOndernemers werkschrift biedt een onderzoekscyclus aan, zodat leerlingen zelfstandig deze verdieping kunnen gaan doen. Het stappenplan zorgt ervoor dat een leerling zonder uitgebreide onderzoeksvaardigheden leerkrachtonafhankelijk een cyclus kan doorlopen om tot een gedegen onderzoek te komen.

   

  -Reflectie-

  De TopOndernemers schriften zijn gemaakt om een kader te kunnen bieden bij het beoordelen van de verwerking. TopOndernemers richt zich vanuit haar visie meer op een procesbeoordeling en een beoordeling op vaardigheden. De pagina met het reflectiemodel: ‘Portfolio Ondernemend Gedrag’ stelt een leerkracht in staat om consistentie aan te brengen in de beoordeling. Het beoordelingskader aan vaardigheden blijft gelijk, waardoor er goed een 0-meting en een 1-meting gemaakt kan worden. Voor de leerling is het prettig dat hij/zij iedere keer op dezelfde wijze zijn/haar progressie op het gebied van vaardigheden kan vastleggen.

   

   

  Vanaf wanneer?

   

  Het TopOndernemers werkschrift gebruik je vanaf groep 5 tot groep 8.

  De leerlingen komen op een gegeven moment in een situatie waarbij ze de vaardigheden voldoende zelfstandig beheersen en dus ook zonder schrift de stappen in verwerking kennen en kunnen volgen.

   

  Voor wie?

   

  Het TopOndernemers werkschrift is gemaakt voor:

   

  -De zwakke leerling-

  De zwakke leerling heeft vaak moeite om de stappen tot de uiteindelijke reproductie zelfstandig te maken. Deze leerling rust wat meer op groepsgenoten en de leerkracht. Vaak zien we dat deze leerlingen de verwerking in de essentie wel aankunnen, maar moeite hebben met het zelf formuleren en plannen van een deelopdracht en zich snel verliezen in het grotere geheel.

  Het werkschrift zorgt in deze setting voor een begeleiding.

   

  -De reguliere leerling-

  De reguliere leerling heeft in de overgang van groep 4 naar groep 5 belang bij een kleine houvast. Door het schrift kan de leerling nog terugvallen op een structuur in de aanpak. Rond groep 7 zal de leerling deze vaardigheden uitbouwen met het zelfstandig kunnen plannen, waardoor er een extra dimensie ontstaat. De leerlingen kijkt dan naar zijn/haar aandeel in het proces i.p.v. alleen het productgerichte werken.

   

  -De plusleerling-

  Vooral de onderzoekscyclus is voor de plusser die wel iets meer kan dan alleen de opdrachtkaart verwerken, zoals door de methodiek wordt voorgesteld. Het onderzoekscyclus zorgt ervoor dat een leerling na het verwerken van de opdracht een laag dieper leert zoeken en daarbij de belangrijke vaardigheden leert van het stellen en formuleren van een kritische onderzoeksvraag. Omdat dit in de onderbouw en middenbouw vaak nog erg lastig is, helpt het TopOndernemersschrift een handje door structuur aan te bieden. Het zorgt ervoor dat de plusser kan plussen in een zelfregulerende setting.

  TopOndernemers werkschrift (62 pagina's) - set van 5 ex.

  Productcode: 312325
  € 35,00Prijs

   © 2020 Kids Learning B.V.