Kennisbank: hét antwoord op de vraag van leerkrachten. Extra achtergrondinformatie met bijbehorende kennisdoelen van de opdrachtkaarten.

 

Algemeen

In de visie van TopOndernemers lees je dat het ontwikkelen van vaardigheden zoals communicatie, creativiteit, samenwerken en het zicht krijgen op eigen gedrag en manieren van leren van wezenlijk belang zijn voor het welslagen op het voortgezet onderwijs en later in de maatschappij. Niks mis mee. 
Toch lijkt die visie soms het misverstand op te roepen dat aan het opdoen van kennis geen belang wordt gehecht. 
Verkeerde conclusie. Het tegendeel is waar. 
Ontwikkelen van de eerdergenoemde vaardigheden zorgt er volgens ons juist voor dat kennis niet alleen eenvoudiger wordt opgedaan, maar nog veel belangrijker, door de zelfwerkzaamheid ook veel beter beklijft! 
Dat is het doel!

 

Aandacht voor kennis

Een belangrijk punt bij het kiezen van een methode of werkwijze zijn de kerndoelen. Kerndoelen die in het vakgebied wereldoriëntatie tamelijk vaag genoemd kunnen worden. 
Veel wordt overgelaten aan de scholen zelf. 
Subjectief weten we altijd wel een aantal doelen te formuleren, maar op de buurschool kunnen die al heel anders geïnterpreteerd worden. 
Als uitgever van TopOndernemers krijgen we bijna altijd de volgende vragen voorgeschoteld: 
Zijn de kerndoelen gedekt en hoe wordt dat vorm gegeven? 
Hoe gaan jullie om met het vergaren van kennis? 
TopOndernemers Kennisbank: een mooi houvast!

 

Kennisbank: hét antwoord op de vraag van leerkrachten

Op de TopConferentie hadden we zelfs een workshop over TopOndernemers en kennis. Er was een enorme belangstelling voor juist die workshop. In het onderwijs vinden we kennis blijkbaar, al dan niet aangestoken door de roep in de samenleving, zeker van belang. 
Met de TopOndernemers Kennisbank komen we tegemoet aan de wens van veel leerkrachten met wie we gesproken hebben.  
Met deze Kennisbank vangen we ook een ander veel genoemd punt op.  
Leerkrachten geven aan dat ze basiskennis missen.  
Veel leerkrachten zeggen vaak met de mond vol tanden te staan als een leerling komt informeren hoe het ook alweer zit met doodtij of springtij, om maar eens iets te noemen.  
De Kennisbank zorgt ervoor dat u als leerkracht inhoudelijk op de hoogte kunt zijn van elke opdrachtkaart die door dekinderen is gekozen.  
Evaluatie leerde ons eveneens dat leerkrachten en leerlingen soms niet goed weten welke inhoudelijke eisen ze mogen stellen aan de te maken producten of presentaties. Wat moet absoluut benoemd worden?  
Wat moet ik weten of kunnen als ik deze kaart gemaakt heb?  
De Kennisbank geeft antwoord op die vragen.

 

Duidelijk zijn: een kwestie van willen en goed je best doen

Wat de kerndoelen betreft, stellen we het volgende vast.  
Hoewel die voor dit vakgebied zeer vaag omschreven zijn, menen wij dat er in Nederland toch wel een inhoudelijke consensus bestaat over wat behandeld moet worden. Deze kennisaspecten zijn nu op kaartniveau terug te vinden. 
Vervolgens zijn we nog een stapje verder gegaan.  
De woorden/zaken die de sleutel vormen tot het vergaren van dat kennisaspect hebben we voor de leerlingen keurig op een rijtje gezet.  
Die woorden noemen we in de Kennisbank sleutelwoorden.  
Je kunt niet duidelijk genoeg zijn. Het gedeelte dat bestemd is voor de leerlingen noemen we Effe Checken! 
Het gebruik van deze sleutelwoorden in producten en presentaties en natuurlijk ook het kunnen verklaren van die woorden, garanderen een inhoudelijk verantwoord product.  
Per kaart is voor de kinderen aangegeven wat ze moeten weten of kunnen als ze een kaart hebben gedaan.  
Uiteraard kan dat ook vooraf besproken worden.  
Bij taalzwakke kinderen kunnen de sleutelwoorden behandeld worden als ware het de Wereldoriëntatiewoordenschat.

 

De onderdelen van de TopOndernemers Kennisbank

  • Achtergrondinformatie per opdrachtkaart (in totaal dus 360 kaarten/onderwerpen).
  • ± 900 A4 pagina’s informatie.
  • Op de kaart staan de kennisaspecten die van toepassing zijn, tevens treft u hier het Effe checken gedeelte aan voor de leerlingen.
  • Alles voor u als leerkracht dus in één overzicht.
  • Een samenvatting van het gehele thema.
  • Voor de leerlingen Effe Checken.
  • Per opdrachtkaart: Wat moet ik weten of kunnen?
  • Per opdrachtkaart: Sleutelwoorden.

TopOndernemers Kennisbank groep 7/8 (folio)

Productcode: 312303
€ 315,00Prijs